Фебруар 2015

19.фебруара 2015 у 20.00 сати
свечана сала Скупштине града Београда

Културни центар Београда и Драгстор озбиљне музике Београда 202 представљају:

Концерт клавирског дуа "M2"
Секулић Милица и Милица Пап

програм: Дебиси, Сен Санс, Равел, Вујић, Фејзић

********************************

26.фебруара 2015 у 19.30 сати
Бошњачки институт
фондација Адил Зулфикарпашић
Сарајево Арт представља:

Концерт клавирског дуа "M2"
Секулић Милица и Милица Пап

програм: Дебиси, Сен Санс, Равел, Вујић, Фејзић