Композитор Стил Назив
БАХ, Ј.С. Соло Прелудијум и фуга из Добро темперованог клавира: Вол.1:  бр.2 (ц-мол)
БАХ, Ј.С. Соло Прелудијум и фуга из Добро темперованог клавира: Вол.1: бр.3 (Цис-дур)
БАХ, Ј.С. Соло Прелудијум и фуга из Добро темперованог клавира: Вол.1: бр.6 (д-мол)
БАХ, Ј.С. Соло Прелудијум и фуга из Добро темперованог клавира: Вол.1: бр.9 (ес-мол)
БАХ, Ј.С. Соло Прелудијум и фуга из Добро темперованог клавира: Вол.1: бр.17 (Ас-дур)
БАХ, Ј.С. Соло Прелудијум и фуга из Добро темперованог клавира: Вол.1:  бр.18 (гис-мол)
БАХ, Ј.С. Соло Прелудијум и фуга из Добро темперованог клавира: Вол.2: бр.1 (Ц-дур)
БАХ, Ј.С. Соло Прелудијум и фуга из Добро темперованог клавира: Вол.2: бр.3 (Цис-дур)
БАХ, Ј.С. Соло Прелудијум и фуга из Добро темперованог клавира: Вол.2: бр.4 (цис-мол)
БАХ, Ј.С. Соло Прелудијум и фуга из Добро темперованог клавира: Вол.2: бр.6 (д-мол)
БАХ, Ј.С. Соло Прелудијум и фуга из Добро темперованог клавира: Вол.2: бр.10 (е-мол)
БАХ, Ј.С. Соло Прелудијум и фуга из Добро темперованог клавира: Вол.2: бр.18 (гис-мол)
БАХ, Ј.С. Соло Прелудијум и фуга из Добро темперованог клавира: Вол.2: бр.24 (б-мол)
БАХ, Ј.С. Соло Италијански концерт BWV 971
БАХ, Ј.С. Соло Партита бр.1 Б-дур BWV 825
БАХ, Ј.С. Камерна музика: 2 клавира Концерт у Ц-дуру
БАХ, Ј.С. Камерна музика: 2 клавира Концерт у ц-молу
БАХ, Ј.С. – БУЗОНИ, Ф. Соло Чакона у д-молу
БАХ, Ј.С. – ЛИСТ, Ф. Соло Оргуљски прелудијум и фуга а-мол BWV 543
БАРТОК, Б. Камерна музика Рапсодија бр.1
БАРТОК, Б. Камерна музика Румунски плесови
БЕТОВЕН, Л. ВАН Соло Соната оп.2 бр.1, ф-мол
БЕТОВЕН, Л. ВАН Соло Соната оп.10 бр.3, Д-дур
БЕТОВЕН, Л. ВАН Соло Соната оп. 13, ц-мол
БЕТОВЕН, Л. ВАН Соло Соната оп. 14 бр.2, Г-дур
БЕТОВЕН, Л. ВАН Соло Соната оп.31 бр.2, д-мол
БЕТОВЕН, Л. ВАН Соло Соната оп.31 бр.3, Ес-дур
БЕТОВЕН, Л. ВАН Соло Соната оп.57, "Appasionata", ф-мол
БЕТОВЕН, Л. ВАН Соло Соната оп.81а, "Les Adieux", Ес-дур
БЕТОВЕН, Л. ВАН Соло Соната оп. 110, Ас-дур
БЕТОВЕН, Л. ВАН Концерт Концерт бр.1 (Ц-дур, оп.15)
БЕТОВЕН, Л. ВАН Концерт Концерт бр.2 (Б-дур, оп.19)
БЕТОВЕН, Л. ВАН Концерт Концерт бр.3 (ц-мол, оп.37)
БЕТОВЕН, Л. ВАН Концерт Концерт бр.5 (Ес-дур)
БЕТОВЕН, Л. ВАН Камерна музика Соната за виолину оп.24, “Пролећна”, Ф-дур
БЕТОВЕН, Л. ВАН Камерна музика Соната за виолину  оп.47, “Kreutzer”, А-дур
БЕТОВЕН, Л. ВАН Камерна музика Соната за виолончело у А-дуру, оп.69
БИЗЕ, Ж. Камерна музика: 4 руке Дечје игре, оп.22
БРАМС, Ј. Камерна музика Соната за виолину бр.2 у А-дуру, оп.100
БРАМС, Ј. Камерна музика Соната за виолину бр.3 у д-молу, оп. 108
БРАМС, Ј. Камерна музика Мађарски плесови бр.5 & 6
БРАМС, Ј. Камерна музика Соната за кларинет у Ес-дуру, оп.120 бр.2
БРАМС, Ј. Камерна музика: 4 руке Мађарски плесови бр.1
БРАМС, Ј. Камерна музика: 4 руке Мађарски плесови бр.3
БРАМС, Ј. Камерна музика: 4 руке Мађарски плесови бр.5
БРАМС, Ј. Камерна музика: 4 руке Мађарски плесови бр.6
БРАМС, Ј. Камерна музика: 4 руке Мађарски плесови бр.7
БРАМС, Ј. Камерна музика: 4 руке Мађарски плесови бр.8
ШОСОН, Е. Камерна музика Поема за виолину и клавир, оп. 25
ШОПЕН, Ф. Соло Балада бр.1 у г-молу, оп.23
ШОПЕН, Ф. Соло Балада бр.4 у ф-молу, оп.52
ШОПЕН, Ф. Соло Етида оп.10 бр.4 (цис-мол)
ШОПЕН, Ф. Соло Етида оп.10 бр.5 (Гес-дур)
ШОПЕН, Ф. Соло Етида оп.10 бр.7 (Ц-дур)
ШОПЕН, Ф. Соло Етида оп.10 бр.8 (Ф-дур)
ШОПЕН, Ф. Соло Етида оп.10 бр.10 (Ас-дур)
ШОПЕН, Ф. Соло Етида оп.10 бр.12 (ц-мол)
ШОПЕН, Ф. Соло Етида оп.25 бр.1 (Ас-дур)
ШОПЕН, Ф. Соло Етида оп.25 бр.8 (Дес-дур)
ШОПЕН, Ф. Соло Етида оп.25 бр.9 (Гес-дур)
ШОПЕН, Ф. Соло Етида оп.25 бр.12 (ц-мол)
ШОПЕН, Ф. Соло Соната бр.3 у х-молу, оп.58
ШОПЕН, Ф. Соло Фантазија-емпромпти (цис-мол, оп.66)
ШОПЕН, Ф. Соло Мазурка оп.17 бр.4  а-мол
ШОПЕН, Ф. Соло Три Екосезе оп.72 бр. 3, 4 и 5
ШОПЕН, Ф. Соло Ноктурно оп.55 бр.1, ф-мол
ШОПЕН, Ф. Концерт Концерт бр.1 у е-молу, оп.11
ДЕБИСИ, К. Соло Прелудијум из прве књиге: "Брда Анакаприја"
ДЕБИСИ, К. Соло Прелудијум из друге књиге: "Ватромет" и "Ексцентрични генерал Лавин"
ДЕБИСИ, К. Соло Омаж Рамоу (слика I)
ДЕБИСИ, К. Соло Естампе
ДЕБИСИ, К. Камерна музика Соната за виолину и клавир у А-дуру
ДЕБИСИ, К. Камерна музика: 4 руке Мала свита
ДИТИЈЕ, А. Камерна музика Сонатина за флауту и клавир
ДВОРЖАК А. Камерна музика Сонатина за виолину и клавир у Г-дуру, оп.100
ФОРЕ, Г. Камерна музика Соната за виолончело и клавир бр.2, оп. 108
ФРАНК, С. Камерна музика Соната за виолину и клавир у А-дуру
ГРИГ, Е. Камерна музика: 4 руке Свита Пер Гинт, оп. 46 бр.1
ГРИГ, Е. Камерна музика: 4 руке Норвешки плесови, оп. 35
ХАЈДН, Ј. Соло Соната у Ес-дуру, Хоб.XVI/52 
ХАЈДН, Ј. Соло Соната у Ес-дуру, књига 1 бр.3
ХАЈДН, Ј. Соло Соната у ц-молу, Хоб. XVI/22
КУЛАУ, Ф. Камерна музика: 4 руке Соната у Г-дуру, оп.44 бр.1
ЛИСТ, Ф. Соло Мађарска рапсодија бр.3  Х-дур 
ЛИСТ, Ф. Соло Погребна поворка из "Поетских и религиозних хармонија" 
ЛИСТ, Ф. Соло Соната у б-молу 
ЛИСТ, Ф. Соло Мефисто - валцер 
ЛИСТ, Ф. Соло Петраркин сонет бр.123 из "Година ходочашћа", књига 2 - "Италија" 
ЛИСТ, Ф. Соло Концертне етиде (Waldesrauschen, Gnomenreigen) 
ЛИСТ, Ф. Соло Етида "Ероика" из "12 трансценденталних етида" 
ЛИСТ, Ф. Соло Етида бр.2 у Ес-дуру из "Шест великих Паганинијевих етида"
ЛУТОСЛАВСКИ, В. Камерна музика: 2 клавира Варијације на Паганинијеву тему
МАРТЕН, Ф. Соло Прелудијуми бр.3, 4 и 5 из «8 прелудијума»
МАРТЕН, Ф. Камерна музика Балада за флауту и клавир
МИЈО, Д. Камерна музика: 2 клавира Скарамуш
МОКРАЊАЦ, В. Соло Етида за Душана Тадића у б-молу
МОЦАРТ, В.А. Соло Соната у а-молу, К.В. 310
МОЦАРТ, В.А. Соло Соната у Ц-дуру, К.В. 330
МОЦАРТ, В.А. Соло Соната у Б-дуру, К.В. 570
МОЦАРТ, В.А. Соло Соната у ц-молу, К.В. 457
МОЦАРТ, В.А. Камерна музика Соната за виолину и клавир у е-молу бр.21
МОЦАРТ, В.А. Камерна музика: 4 руке Соната у Ц-дуру
МОЦАРТ, В.А. - ЧЕРНИ, К. Камерна музика: 4 руке Увертира за «Фигарову женидбу», К. 492
МУСОРГСКИ, М. Соло Слике са изложбе
ПУЛЕНК, Ф. Камерна музика Соната за кларинет и клавир
ПУЛЕНК, Ф. Камерна музика: 4 руке Соната
ПРОКОФЈЕВ, С. Соло Соната бр.8 у Б-дуру, оп.84 
ПРОКОФЈЕВ, С. Соло Два одломка из свите "Ромео и Јулија" (Меркуцио / Ромео и Јулија)
РАХМАЊИНОВ, С. Соло Етида-слика, оп.39 бр.1 (ц-мол)
РАХМАЊИНОВ, С. Соло Етида-слика, оп.39  бр.2 (а-мол)
РАХМАЊИНОВ, С. Соло Етида-слика, оп.39 бр.3 (фис-мол),
РАХМАЊИНОВ, С. Соло Етида-слика, оп.39 бр.4 (б-мол)
РАХМАЊИНОВ, С. Соло Етида-слика, оп.39  бр.5 (ес-мол)
РАХМАЊИНОВ, С. Соло Етида-слика, оп.39 бр.6 (а-мол)
РАХМАЊИНОВ, С. Соло Етида-слика, оп.39 бр.9 (Д-дур);
РАХМАЊИНОВ, С. Соло Етида-слика оп.33 бр.7 (Ес-дур)
РАХМАЊИНОВ, С. Соло Етида-слика, оп.33 бр.4 (Ес-дур)
РАХМАЊИНОВ, С. Соло Етида-слика, оп.33 бр.5 (б-мол) 
РАХМАЊИНОВ, С. Соло Прелудијум оп.32 бр.12 у гис-молу
РАХМАЊИНОВ, С. Концерт Концерт бр.2 у ц-молу, оп.18
РАХМАЊИНОВ, С. Камерна музика Соната за виолончело и клавир, оп. 19
РАВЕЛ, М. Соло Менует на Хајдново име
РАВЕЛ, М. Камерна музика « Циганин » за виолину и клавир
СЕН-САНС, К. Концерт Концерт у г-молу
СЕН-САНС, К. Камерна музика Интродукција и рондо капричозо, оп.28
СЕН-САНС, К. Камерна музика: 4 руке Карневал животиња
СКАРЛАТИ, Д. Соло Соната Л.304; К.470 (Г-дур) 
СКАРЛАТИ, Д. Соло Соната Л.366; К.1 (д-мол) 
СКАРЛАТИ, Д. Соло Соната Л.463; К.430 (Д-дур)
ШУБЕРТ, Ф. Камерна музика: 4 руке Фантазија у ф-молу, оп.108
СКРЈАБИН, А. Соло Соната оп.19 бр.2 у гис-молу, (Соната-Фантазија) 
СКРЈАБИН, А. Соло Етида оп.2 бр.1 (цис-мол)
СКРЈАБИН, А. Соло Етида оп.8 бр.9 (гис-мол)
СКРЈАБИН, А. Соло Етида оп.8  бр.12 (дис-мол) 
СКРЈАБИН, А. Соло Етида оп.42 бр.5 (цис-мол)
ШУМАН, Р. Соло Aufschwung оп.12 бр.3 из "Phantasiestücken"
ШУМАН, Р. Камерна музика Соната за виолину бр.1 у а-молу, оп.105
ШОСТАКОВИЧ, Д. Камерна музика: 2 клавира Кончертино, оп.94
СМЕТАНА, Б. Камерна музика Клавирски трио у г-молу оп.15
ШТРАУС, Р. Камерна музика Соната за виолончело у Ф-дуру оп.6
СТРАВИНСКИ, И. Камерна музика: 2 клавира Из свите «Петрушка»  - Руски плес -
ЧАЈКОВСКИ, П.И. Соло Ноктурно оп.19 бр.4 у х-молу
ЧАЈКОВСКИ, П.И. Соло “Годишња доба” (одломак)
ЧАЈКОВСКИ, П.И. Концерт Концерт бр.1 у б-молу, оп.23
ТУРИНА, Х. Соло Три одломка из свите "Ninerias" (Улази Кончита оп.56 бр.1, Поглед са Хиралде оп.56 бр.2, Кончита плаче оп.56 бр.4)
ВЕБЕР, К.М. ФОН Камерна музика Grand Duo Concertant за клавир и кларинет, оп.47
ВЕБЕР, К.М. ФОН Камерна музика: 4 руке Позив на плес, оп. 65