Veljača 2015

19.veljača 2015 u 20.00 časova
svečana sala Gradske vijećnice Beograda

Kulturni centar Beograda i Dragstor ozbiljne glazbe Beograda 202 predstavljaju:

Koncert glasovirskog dua "M2"
Sekulić Milica i Milica Pap

program: Debussy, Saint-Saëns, Ravel, Vujić, Fejzić

********************************

Veljača 2015

26.veljača 2015 u 19.30 časova
Bošnjački institut
fondacija Adil Zulfikarpašić
Sarajevo Art predstavlja:

Koncert glasovirskog dua "M2"
Sekulić Milica i Milica Pap

program: Debussy, Saint-Saëns, Ravel, Vujić, Fejzić