Svibanj 2014

25. svibnja 2014, u 11:00
Koncertna dvorana «Kolarac»,
Ciklus - Komorna glazba na Kolarcu

S. Rahmanjinov: Sonata za violončelo i glasovir u g molu, op.19
A. Borodin: Sonata za violončelo i glasovir u h molu (premijerno izvođenje u Srbiji)

Željko Ivović, violončelo
Milica Pap, glasovir