Februar 2015

19. februar 2015 u 20.00 časova
svečana sala Skupštine grada Beograda

Kulturni centar Beograda i Dragstor ozbiljne muzike Beograda 202 predstavljaju:

Koncert klavirskog dua "M2"
Sekulić Milica i Milica Pap

program: Debussy, Saint-Saëns, Ravel, Vujić, Fejzić

***************************************

26. februar 2015 u 19.30 časova
Bošnjački institut
fondacija Adil Zulfikarpašić
Sarajevo Art predstavlja:

Koncert klavirskog dua "M2"
Sekulić Milica i Milica Pap

program: Debussy, Saint-Saëns, Ravel, Vujić, Fejzić